Przedsiębiorstwo Geologiczne
GRAFIT Sp. z o.o.

ul. Harcerska 6A/4, 43-300 Bielsko-Biała,
tel. +48 539 937 636,
tel./fax +48 33 85 14 796,
e-mail: biuro@geologia-grafit.pl

NIP: 548-266-40-42
REGON: 243362189
KRS: 0000484686

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 2.789.450,00 zł
Mirosław Hojka - Prezes Zarządu