Raporty oddziaływania na środowisko

Wykonujemy:

 • raporty oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • informacje o przedsięwzięciu mające wpływ na środowisko
 • monitoring regionalny i lokalny wód podziemnych wokół obiektów uciążliwych dla środowiska
 • oceny stopnia zanieczyszczenia i dróg migracji wód podziemnych
 • oceny tła i stopnia zanieczyszczenia gruntów produktami ropopochodnymi
 • badania ekologiczne w strefie spodziewanych wpływów inwestycji na środowisko

Projekty rekultywacji

Wykonujemy:

 • projekty rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych
 • projekty rekultywacji hałd pogórniczych
 • projekty rekultywacji nieużytków

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Wykonujemy:

 • programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów gospodarczych
 • informacje o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych