Dokumentacje geologiczno - inżynierskie

Wykonujemy:

  • projekty robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich w górotworze
  • dokumentacje dla określenie warunków geologiczno - inżynierskich w rejonie eksploatacji złóż kopalin
  • dokumentacje geologiczno - inżynierskie dla określenie warunków gruntowych w rejonach wpływów eksploatacji górniczej
  • dokumentacje geologiczno - inżynierskie określające warunki gruntowe w rejonie posadawiania obiektów budownictwa mieszkaniowego bądź obiektów przemysłowych, stacji paliw itp.

Ekspertyzy geologiczno-inżynierskie

Wykonujemy:

  • ekspertyzy geologiczno-inżynierskie dla posadowienia obiektów budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego
  • ekspertyzy dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia przydomowych oczyszczalni ścieków

Sondowania punktowe sondą punktową lekką