Wykonujemy:

  • wiercenia otworów geologicznych złożowych
  • nadzór geologiczny nad otworami geologicznymi
  • wiercenia otworów hydrogeologicznych (np. piezometrów)
  • wiercenia otworów geotechnicznych

Dysponujemy wiertnicą Bomag "B-150". Sprzęt wiertniczy, którym dysponujemy jest przewoźny, a maksymalna głębokość otworu, która może zostać odwiercona za jego pomocą to 150m.