DMT, GEOLOGIA, HYDROGEOLOGIA, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, GEOTECHNIKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, WIERCENIA, BADANIA GRUNTÓW

Przedsiębiorstwo geologiczne Grafit Sp. z o.o.

Witamy na naszej stronie

O Naszej Firmie

Naszym celem jest dostarczenie najwyższej jakości usług, dlatego zatrudniamy specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i zaangażowaniu potrafią sprostać każdemu zagadnieniu. Nasi geolodzy posiadają uprawnienia Ministra Środowiska, uprawnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego oraz zatwierdzenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w zakresie geologii.
Dysponujemy środkami, sprzętem oraz oprogramowaniem o wysokim standardzie, które są dostosowane do współczesnych wymagań i potrzeb.

Specjalizacje - usługi

Nasza oferta

Geologia, Hydrogeologia, Geologia inżynierska i geotechnika, Ochrona środowiska, Wiercenia, Badania gruntów

Geologia i hydrogeologia

Geologia i hydrogeologia bielsko
Dokumentacje geologiczne, projekty

Geologia inżynierska i geotechnika

Geologia inżynierska i geotechnika bielsko

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska bielsko

Wiercenia

Wiercenia bielsko

Badania gruntów

Badania gruntów bielsko

DMT

DMT bielsko

Dokumentacje geologiczne

Geologia

Projekty robót geologicznych dla złóż kopalin objętych oraz nieobjętych prawem własności gruntowej.
Projekty zagospodarowania złóż
Dokumentacje geologiczne dla kopalin objętych prawem własności gruntowej
Plany ruchu
Dokumentacje geologiczne dla kopalin nieobjętych prawem własności gruntowej
Operaty ewidencyjne zmian zasobów
Wnioski koncesyjne na wydobywanie, poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin
Weryfikacje bilansu zasobów kopalin dla różnych surowców

Hydrogeologia

 • projekty robót geologicznych dla rozpoznania warunków wodnych w górotworze
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla ujęć wód pitnych
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla określenie warunków wodnych w rejonie eksploatacji złóż kopalin
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla kopalń likwidowanych
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki wodne w rejonie posadawiania obiektów budownictwa mieszkaniowego bądź obiektów przemysłowych, stacji paliw itp.
 • projekty odwodnień otworami wiertniczymi
 • określanie jakości i zasobów wód
 • operaty wodno prawne na pobór i eksploatację ujęć wód podziemnych
 • projekty techniczne rekonstrukcji lub likwidacji studni i otworów wiertniczych ujęć wód podziemnych
 • aktualizacje sieci hydrograficznych

Geologia inżynierska i geotechnika

Dokumentacje Geologiczno - Inżynierskie

projekty robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno - inżynierskich w górotworze,


dokumentacje dla określenie warunków geologiczno - inżynierskich w rejonie eksploatacji złóż kopalin,


dokumentacje geologiczno - inżynierskie dla określenie warunków gruntowych w rejonach wpływów eksploatacji górniczej,


dokumentacje geologiczno - inżynierskie określające warunki gruntowe w rejonie posadawiania obiektów budownictwa mieszkaniowego bądź obiektów przemysłowych, stacji paliw itp.

Ekspertyzy Geologiczno - Inżynierskie

ekspertyzy geologiczno-inżynierskie dla posadowienia obiektów budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,


ekspertyzy dla określenia warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia przydomowych oczyszczalni ścieków

Sondowania punktowe sondą punktową lekką

Sondowania punktowe sondą punktową lekką

Ochrona środowiska

Raporty oddziaływania na środowisko

 • raporty oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • informacje o przedsięwzięciu mające wpływ na środowisko
 • monitoring regionalny i lokalny wód podziemnych wokół obiektów uciążliwych dla środowiska
 • oceny stopnia zanieczyszczenia i dróg migracji wód podziemnych
 • oceny tła i stopnia zanieczyszczenia gruntów produktami ropopochodnymi
 • badania ekologiczne w strefie spodziewanych wpływów inwestycji na środowisko

Projekty rekultywacji

projekty rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, projekty rekultywacji hałd pogórniczych, projekty rekultywacji nieużytków

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla podmiotów gospodarczych, informacje o wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych

Wiercenia

 • wiercenia otworów geologicznych złożowych
 • nadzór geologiczny nad otworami geologicznymi
 • wiercenia otworów hydrogeologicznych (np. piezometrów)
 • wiercenia otworów geotechnicznych

Dysponujemy wiertnicą Bomag "B-150". Sprzęt wiertniczy, którym dysponujemy jest przewoźny, a maksymalna głębokość otworu, która może zostać odwiercona za jego pomocą to 150m.

Laboratorium

wykonujemy badania laboratoryje w zakresie

Wyznaczanie edometrycznego modułu ściśliwości, Badanie wytrzymałości w aparacie trójosiowego ścinania, Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych, Określenie wilgotności i gęstości objętościowej gruntu, Analizy makroskopowe gruntów

DMT

Nasza spółka jest jedynym przedstawicielem handlowym firmy DMT na Polskę. Systemy pomiarowe firmy DMT cechuje jakość, funkcjonalność oraz praktyczność - wynika to z wieloletniego doświadczenia w produkcji urządzeń o wysokiej precyzyjności oraz obszernej wiedzy naszych specjalistów d.s. rozwoju.
Gyromat Imager 5006ex Summit Resecs Core Scan 3 Borehole Shutte Slim borehole scanner DMT pilot 3d

ZOBACZ RÓWNIEZ: ADRESOWO.PL

Pozycjonowanie
pozycjonowanie stron (L)