Wykonujemy badania laboratoryjne w zakresie:

  • Wyznaczanie edometrycznego modułu ściśliwości
  • Badanie wytrzymałości w aparacie trójosiowego ścinania
  • Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych
  • Określenie wilgotności i gęstości objętościowej gruntu
  • Analizy makroskopowe gruntów