Geologia

Dokumentacje geologiczne, wykonujemy:

 • Projekty robót geologicznych dla złóż kopalin objętych oraz nieobjętych prawem własności gruntowej.
 • Dokumentacje geologiczne dla kopalin objętych prawem własności gruntowej:
  • węgla kamiennego
  • gazu ziemnego (metanu)
  • rud cynku i ołowiu
  • rud miedzi
 • Dokumentacje geologiczne dla kopalin nieobjętych prawem własności gruntowej
  • piasków
  • żwirów
  • glin
  • piaskowców
  • wapieni
  • innych
 • Wnioski koncesyjne na wydobywanie, poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin
 • Projekty zagospodarowania złóż
 • Plany ruchu
 • Operaty ewidencyjne zmian zasobów
 • Weryfikacje bilansu zasobów kopalin dla różnych surowców

Hydrogeologia

Wykonujemy:

 • projekty robót geologicznych dla rozpoznania warunków wodnych w górotworze
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla ujęć wód pitnych
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla określenie warunków wodnych w rejonie eksploatacji złóż kopalin
 • dokumentacje hydrogeologiczne dla kopalń likwidowanych
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki wodne w rejonie posadawiania obiektów budownictwa mieszkaniowego bądź obiektów przemysłowych, stacji paliw itp.
 • projekty odwodnień otworami wiertniczymi
 • określanie jakości i zasobów wód
 • operaty wodno prawne na pobór i eksploatację ujęć wód podziemnych
 • projekty techniczne rekonstrukcji lub likwidacji studni i otworów wiertniczych ujęć wód podziemnych
 • aktualizacje sieci hydrograficznych