DMT CoreScan – Optyczny skaner rdzeni wiertniczych

DMT CoreScan jest zaawansowanym technologicznie systemem rejestracji rdzeni, który umożliwia skanowanie rdzenia wiertniczego, tworzenie cyfrowej biblioteki rdzeni (zarządzanie obrazami rdzeni wiertniczych) oraz jakościowe i ilościowe analizowanie strukturalne z wykorzystaniem obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości. System składa się ze skanera rdzeni wiertniczych DMT CoreScan3, dodatkowego modułu do skaningu w promieniach UV DMT CoreScan UV oraz  oprogramowania do wykonywania analiz wraz z bazą danych DMT CoreBase 2.

DMT CoreScan generuje wysokiej rozdzielczości obrazy pełnego obwodu prób rdzeni. Ponadto rdzeń wiertniczy, a nawet cała skrzynka z rdzeniem może zostać przeskanowana w trybie płaskiego skanowania, czego rezultatem jest szczegółowy przeglądowy obraz płaski. Skaner generuje obrazy w rzeczywistych barwach w rozdzielczości do 10 pikseli/mm (254 dpi), natomiast szczegółowy obraz rdzenia może powstać w rozdzielczości do 40 pikseli/mm (1016 dpi). DMT CoreScan UV jest dodatkowym narzędziem do systemu CoreScan 3 obrazującym fluorescencję UV. Za pomocą tego zintegrowanego narzędzia można w łatwiejszy sposób przeanalizować rdzenie wiertnicze np. rozkład substancji ropopochodnych lub fluorescencyjnych minerałów, takich jak szelit. Autonomiczny sytem jest odporny na trudne warunki terenowe oraz jednocześnie prosty i przyjazny w użytkowaniu.

DMT CoreScan zapewnia:

 • zaawansowane technologicznie rejestrowanie obrazu rdzeni
 • tworzenie bazy danych o globalnej dostępności
 • precyzyjne obrazowanie i analizowanie rdzenia wiertniczego
 • analizy ilościowe pęknięć
 • orientacja rdzenia wiertniczego
 • obrazowanie fluorescencyjne UV

Wykorzystanie:

 • wiercenia poszukiwawcze ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla, rud i kopalin
 • badania sedymentologiczne
 • badania strukturalne
 • wiertnicze projekty naukowe
 • badania terenowe wykorzystywane w sporządzaniu projektów związanych z energią geotermalną
 • badania terenowe wykorzystywane w składowaniu odpadów radioaktywnych
 • badania terenowe wykorzystywane w zastosowaniach geotechnicznych przy budowie dróg lub torów kolejowych
 • badania geologiczne podziemnych nagromadzeń ropy naftowej i gazu ziemnego