DMT SlimBoreholeScanner służy do badania i dokumentowania wąskich otworów na potrzeby analiz strukturalnych i geotechnicznych. Urządzenie może być wprowadzone ręcznie do otworu o średnicy niemniejszej niż 1”. Jego niewielka waga pozwala na bezproblemowe badanie otworów ukośnych oraz pionowych wywierconych w stropie. Z tych względów DMT SlimBoreholeScanner idealnie nadaje się do skanowania otworów kotwiowych, które są regularnie wiercone podczas tunelowania.

Podczas zapuszczania urządzenia do otworu, ściany są oświetlone przez pierścień ledowy. Wbudowany rejestrator robi zdjęcia 360?, które składa odcinek po odcinku tworząc obraz kompletnej ściany otworu. Dzięki możliwości przestrzennego rozpoznawania uławiceń i foliacji a także zwartości i spoistości w otworach, SBS daje możliwość łatwej oceny kondycji stropów, oraz ich monitoringu.

DMT SlimBoreholeScanner jest urządzeniem samodzielnym, które jest zasilane przez wbudowane baterie. Wszystkie dane są zapisywane w pamięci wewnętrznej przez co mogą zostać odczytane natychmiast po skanowaniu. Urządzenie może być całkowicie bezpieczne w przypadku stosowania w kopalniach podziemnych, gdzie istnieje ryzyko zagrożenia wybuchem. Opcjonalne oprogramowanie, pozwalające na tworzenie bazy danych, umożliwiające odczyt wraz z interpretacją wyników pozwala na łatwą obsługę ogromnych ilości danych. Z pomocą tego oprogramowania można w trybie półautomatycznym określać szerokości stref spękań. Dzięki istniejącej bazie danych bieżący skan otworu może zostać porównany ze wcześniejszym co pozwala na wczesne rozpoznanie i reakcję na trudności podczas budowy wyrobiska.