RESECS – multi-kanałowy, multi-elektrodowy system pomiarów elektrooporowych

RESECS jest sterowanym komputerowo systemem do wykonywania pomiarów elektrooporowych, stosowanym do badań o wysokiej rozdzielczości, tomografii oraz zastosowań monitorujących. Za pośrednictwem siedmiożyłowego kabla można ze sobą podłączyć do 960 adresowalnych elektrod. Każda para elektrod może zostać wybrana jako aktualny iniektor. Maksymalnie osiem innych par może służyć jako potencjalne elektrody do równoczesnych geoelektrycznych pomiarów (ośmiokanałowa operacja). Zmiany elektrod kontrolowane poprzez oprogramowanie sterujące dają możliwość pozyskiwania danych nawet do kilku tysięcy pomiarów na godzinę.

  • RESECS wraz z zintegrowanym komputerem zamknięty jest w solidnej, wodoodpornej oraz odpornej na wstrząsy obudowie. Cechami przenośnego, autonomicznego systemu są elastyczność oraz wygoda użytkowa w każdej konfiguracji geometrycznej (Wenner, Schlumberger, Dipole-Dipole itp., a także w konfiguracjach zdefiniowanych przez użytkownika).
  • RESECS automatycznie dobiera wszystkie zaprogramowane konfiguracje elektrod. Optymalizuje prąd wejściowy i wstępne wzmocnienie, poprawia własny potencjał i wyświetla na bieżąco pseudo-sekcje oraz wykresy taktowania wejściowego i wyjściowego napięcia.
  • RESECS jest w stanie gromadzić kompletne schematy taktowania czasowego w wewnętrznej pamięci danych i zwracać wartości elektrooporności oraz polaryzacji indukowanej.
  • RESECS jest wyposażony w aplikację monitorującą pomiary w trybie ciągłym
  • RESECS oblicza współczynnik geometryczny, różnicę potencjałów, prąd pomiarowy, własny potencjał (offset potencjałów), oporność pozorną, impedancja widma, przesunięcie fazowe, odchylenie standardowe różnicy potencjałów oraz impedancję uziemienia.