DMT BoreholeShuttle

DMT BoreholeShuttle jest bezprzewodowym systemem rejestracji geofizycznej odwiertów poziomych oraz odchylonych. Wyposażony jest czujniki do rejestrujące różnego rodzaju fale takie jak optyczne, ultradźwiękowe, gamma czy orientację. DMT BoreholeShuttle jest urządzeniem samodzielnym, zasilanym na baterie, które ma pojemną pamięć wewnętrzną do gromadzenia danych. Ze względu, iż urządzenie jest bezprzewodowe, świetnie nadaje się do rejestracji wszystkich zadań gdzie otwór nie ma zachowanej pionowości osi, a nawet do rejestrowania pod górę.

Do transportu do miejsca rozpoczęcia logowania (np. na dno otworu) urządzenie wykorzystuje przewód wiertniczy. Dane są zbierane i zapisywane przez segment sondy poniżej koronki wiertniczej w trakcie wyciągania przewodu. Wyłącznie niezbędne elementy sondy (sensory) wystają z koronki, natomiast główna część urządzenia jest chroniona w przewodzie wiertniczym, stąd DMT BoreholeShuttle nadaje się idealnie do rejestrowania nieregularnych otworów.

Urządzenie daje możliwość pracy w różnych konfiguracjach rejestrowanych danych np. promieniowanie naturalne gamma, orientacja, obraz podczerwony, lub Gamma-Gamma ze zintegrowanym pomiarem orientacji są dostępne od ręki. Specjalnie konfiguracje mogą zostać utworzone według wymagań klienta. Dostępna jest wersja odporna na wysokie temperatury rejestrująca obraz podczerwony, promieniowanie gamma, oraz orientację. Do użytku z wiertnicami nie rejestrującymi głębokości na jakiej znajduje się przewód, specjalne urządzenie rejestrujące głębokość znajdowania się urządzenia ROPEX jest opcjonalne.

Zalety:

  • Bezproduktywny czas służący do demontażu rur wiertniczych wykorzystywany jest do przeprowadzania tanich badań
  • Wpuszczanie urządzenia do odchylonych otworów pod dowolnym kątem bądź do otworów nieregularnych jest całkowicie bezpieczne
  • Możliwość utraty urządzenia jest bardzo mała, gdyż jego główna część znajduje się w przewodzie wiertniczym.
  • Płukanie można wykonać w trakcie badania.
  • Badanie praktycznie nie zakłóca wiercenia otworu, gdyż niezbędne jest zdemontowanie tylko takiej długości przewodu, która odpowiada długości badania.
  • Sztywność kolumny rur wiertniczych dużo lepiej nadaje się do przeprowadzania badań niż sztywność przewodu wiertniczego złożonego z żerdzi.