SUMMIT – System pozyskiwania danych sejsmicznych

Wraz z sejsmografami z serii SUMMIT, DMT posiada w swojej ofercie modułowy system pozyskiwania danych sejsmicznych dla szerokiego zastosowania w zakresie badań sejsmicznych (np. refleksji 2D/3D, a także badań przypowierzchniowych), jak również do pasywnego mikro-sejsmicznego monitorowania oraz pomiarów drgań i wibracji.

 • SUMMIT X One jest sejsmicznym systemem zaprojektowanym dla badań sejsmicznych 2D/3D w wysokiej rozdzielczości. Unikatowe zastosowanie telemetrii wraz z lekkim kablem o technologii SNAP-ON pozwala na proste i bardzo elastyczne wykorzystanie systemu nawet w trudnych warunkach terenowych ze złożonymi warunkami geologicznymi. Modularny i skalowalny system zapewnia wysoką wydajność zarówno dla mniejszych układów, które posiadają mniej niż 50 kanałów stworzonych dla badań blisko powierzchni ziemi, jak i dla większych systemów które posiadają powyżej 1000 kanałów skierowanych do mierzenia refleksji sejsmicznych 2D/3D.
 • Tradycyjne 24-kanałowe sejsmografy SUMMIT II Compact, SUMMIT X Stream oraz SUMMIT X Stream Pro oferują wydajne rozwiązania dla klasycznych przypowierzchniowych badań sejsmicznych takich jak załamanie i odbicie sejsmiczne, jak i zastosowania w sektorze inżynierii (np. tomografia sejsmiczna, MASW czyli wielokanałowa analiza fal powierzchniowych)

W ofercie znajduje się również wersja SUMMIT II EX, czyli wersja urządzenia SUMMIT II Plus z zabezpieczeniem przeciwiskrowym, specjalnie zaprojektowanym do wykonywania pomiarów w atmosferze metanowej.

Zastosowania:

 • Badania sejsmiczne 2D/3D o wysokiej rozdzielczości
 • Przypowierzchniowe badania (odbicie/załamanie sejsmiczne)
 • Pomiary LVL – określanie strefy niskiej prędkości
 • Tomografia sejsmiczna
 • Pomiary VSP – pionowe profilowanie sejsmiczne
 • Pomiary MASW – wielokanałowe pomiary fal powierzchniowych

MONITORING SEJSMICZNY I POMIARY DRGAŃ

Sejsmografy z serii SUMMIT M zostały zaprojektowane do mobilnego oraz stacjonarnego zastosowania. SUMMIT M Vipa przeznaczony jest do monitoringu mikrosejsmicznego oraz do pomiarów drgań, gdzie wystarczy zastosowanie 3-kanałowego urządzenia. Wielokanałowy sejsmograf SUMMIT M Hydra może być wykorzystywany jako system monitoringu w niewielkich sieci sejsmicznych z centralną jednostką rejestracji danych (np. podczas drążenia tuneli, w systemach nawigacji sejsmicznej, monitoring strukturalny itd.). SUMMIT M Hydra, a w szczególności SUMMIT M Vipa zapewniają wszechstronne opcje sieciowe dla transmisji danych, dostępu zdalnego oraz wiadomości alarmujących. Oba sejsmografy są dostępne jako wersje iskrobezpieczne dla zastosowań w górnictwie podziemnym.

Wykorzystanie:

 • Monitoring mikrosejsmiczny
 • Monitoring tąpań
 • Pomiary PPV i wibracji
 • Monitoring wzbudzenia fali
 • Monitoring strukturalny